Knesseloare

http://www.myspace.com/idealusmaximus

idealusmaximus@hotmail.com

Idealus Maximus speelt instrumentale stoner op zijn best. Groovy, hard en luid, zoals het moet. En als ge wilt kunt ge er zelfs op dansen!

Check it out op www.myspace.com/idealusmaximus

Bert