Home » 2008-2014 » Rode Kruisopvangcentrum Eeklo

 

Eeklo

www.rodekruis.be | integratie.oceeklo@rodekruis.be

Het Rode Kruisopvangcentrum biedt onderdak aan 100 asielzoekers. Zij krijgen opvang zolang zij moeten wachten op hun asielaanvraag. In de polyvalente zaal vinden regelmatig activiteiten plaats waar ook mensen van buiten het centrum aan deel kunnen nemen. Neem voor het programma of voorstellen voor een activiteit contact op met Joris Kuijsten op 09/376 78 60 of integratie.oceeklo@rodekruis.be. Inschrijven voor de e-nieuwsbrief van het centrum kan via http://nieuwsbrief.rodekruis.be.

Bert